انگلیسی
دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

سهیلا حمیدزاده                           

مرتبه علمی: دکتری تخصصی شهرسازی - استادیار

پست الکترونیکی : Hamidzadeh.so@Gmail.com

Hamidzadeh.so@iaushab.ac.ir

 

سوابق شغلی

عنوان پروژه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

محل انجام پروژه

هدف اجرای پروژه

نام همکاران

در صورتیکه پروژه مشترک باشد

همكاري در تهيه طرح توسعه و عمران شهري و حوزه نفوذ شهر دهدشت

1377

1378

تهران

توسعه و عمران شهري

شركت مهندسين مشاور شهر سازي و معماري نقش جهان پارس

همكاري در تهيه طرح توسعه و عمران ناحيه اي شهرستان كهگيلويه

1377

1378

تهران

توسعه و عمران شهري

شركت مهندسين مشاور شهر سازي و معماري نقش جهان پارس

تهيه طرح كالبدي ساماندهي نقاط جمعيتي حوزه استحفاظي جنوب تهران

1377

1378

تهران

توسعه و عمران شهري

شركت مهندسين مشاور شهر سازي و معماري نقش جهان پارس

همكاري در تهيه طرح پژوهشي بررسي اثرات بلند مرتبه سازي مدارس كشور و راهكارهاي آن

1376

1377

تهران

بررسي اثرات

سازمان توسعه ، تجهيز و نوسازي مدارس كشور

- مشاركت در تدوين كتاب" بررسي تجارب تهيه برنامه هاي شهري در ايران"

1376

1376

تهران

بررسي تجارب

وزارت كشور - مركز مطالعات برنامه ريزي شهري

- تهيه طرحهاي بهسازي روستايي يولقونلو و آغچه ديزج

1378

1379

تبريز

تهيه طرحهاي بهسازي

سازمان جهاد كشاورزي

تهيه طرحهاي هادي روستايي حسن آباد و ساربانقلي

1379

1380

تبريز

تهيه طرحهاي بهسازي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

مشاركت درتهيه برنامه پنجساله اول شهرداري تبريز (82-78 )

1378

1379

تبريز

برنامه ميان مدت

شهرداري تبريز

طراحي فضاي سبزپاركهاي محله اي كوي بهشت و درزه كناني

1381

1381

تبريز

برنامه شهري

مشاورطرح شهر راهبرد و شهرداري تبريز

طراحي فضاي سبز دامنه هاي شمالي توانير شريعتي تبريز

1382

1382

تبريز

برنامه شهري

مشاورطرح شهر راهبرد و شهرداري تبريز

همكاري در تهيه طرح آمايش استان آذربايجان شرقي

1382

1383

تبريز

برنامه منطقه اي

سازمان مديريت و برنامه ريزي

همكاري در تهيه طرح سيماي شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي

1384

1384

تبريز

برنامه منطقه اي

سازمان مديريت و برنامه ريزي

همكاري در تهيه برنامه چهارم توسعه استان آذربايجان شرقي

1384

1385

تبريز

برنامه منطقه اي

سازمان مديريت و برنامه ريزي

همکاري در تهيه شاخص هاي توزيع اعتبارات عمراني استان آذربايجان شرقي

1389

1389

تبريز

برنامه منطقه اي

سازمان مديريت و برنامه ريزي

همکاري در طرح بررسي عدم تعادلهاي منطقه اي استان آ- شرقي

1389

1389

تهران

برنامه منطقه اي

معاونت برنامه ريزي راهبردي

مقايسه وتحليل مشاركت مردمي در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري از جنبه‌هاي حقوقي

1386

1388

تهران

شهري

سازمان نوسازي شهري تهران

بررسی قابلیت بکارگیری انطباق مجدد زمین در نوسازی شهری نمونه موردی بافت فرسوده شهر تبریز

1391

1392

تبریز

کاربرد انطباق در نوسازی

دانشگاه آزاد شبستر

مطالعه و طراحي پارک کوهستان عباس ميرزا

1392

1392

تبريز

برنامه ريزي

مهندسين مشاور فراز آب

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.