انگلیسی
دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

سهیلا حمیدزاده                           

مرتبه علمی: دکتری تخصصی شهرسازی - استادیار

پست الکترونیکی : Hamidzadeh.so@Gmail.com

Hamidzadeh.so@iaushab.ac.ir

 

تحقیق و پژوهش

عناوين مقالات داخلي و خارجي

عنوان مقاله

محل ارائه

سال

شهر

نقش انطباق مجدد زمين در نوسازي بافتهای فرسوده شهري و قابلیت کاربردآن در ایران

دومین همایش نوسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی(شیراز)

1389

شیراز

ضرورت ارزيابي هاي زيست محيطي در طرحهاي آمايش

مجله تعامل(مديريت و برنامه ريزي آ شرقي)

1385

تبریز

تحليل رابطه بين مراحل طراحي و اجراي برنامه هاي شهري در تبريز

مقالات سمينار يكصدمين سال تاسيس شهرداري تبريز 

1386

تبریز

بازشناسي ريشه هاي طبيعت گرايي در معماري مسکوني ايران مورد مطالعه:معماري مسکوني حاشيه درياي خزر

همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي

1391

همدان

عنوان مقاله: توسعه پایدار و سیستم شبیه‌سازی بازیهای برنامه‌ریزی

همايش توسعه پايدار در نواحي شهري

1384

تبريز

بررسي و ارزيابي كيفيت وتاثير دروازه و فضاي ورودي شهرهادرمعماري وشهرسازي پايدار نمونه موردي دروازه قرآن شيراز
نويسند‌گان: سيده سميه حسيني نژاد - سيده پريا اميري هفشجاني - سهيلا حميدزاده خياوي

: همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري

1392

بوکان

: همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري

1392

بوکان

 كاهش آسيب پذيري و بهسازي اماكن و شريانهاي شهري    فاطمه نيك خواه - علي شفيعي دشتي - سهيلا حميدزاده خياوي

: همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري

1392

بوکان

بازشناسي ريشه هاي طبيعت گرايي درمعماري مسكوني ايران مورد مطالعه معماري مسكوني حاشيه دريايي خزر:فرزان شاهين  ترشحي كوروش پاكپور سهيلا حميدزاده خياوي 

اولين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست

1391

همدان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان, شركت هم انديشان محيط زيست فردا 

مقایسه رویکرد مشارکت در نوسازی شهری انگلستان و ایران از جنبه قانونی

نشریه اینترنتی سازمان نوسازی / سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲

1392

تهران

Analysis of land readjustment (LR) methods used in Joibareh,

Indian Journal of Science and Technology Vol. 5 No. 2 ISSN: 0974- 6846

(Feb 2012)

Indian

Land readjustment: An examination of its conceivability application in Iran (to lay emphasize on the Legal aspect),

Advances in Environmental Biology, 6(8): 2301-2307, ISSN 1995-0756.

2013

American

The Effect of Ourartou Art on Achaemenid Art Farid Zarei H1, Shahryar Shaghaghi G*2, Sohaila Hamidzadeh K3

Journal of Basic and Applied

Scientific Research

www.textroad.com

2013

J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(2)706-712, 2013

Urban Spaces Vitality Based on Art Street Concept (The Proposed Streets, Tarbiat and Valieasr, Tabriz)
23-36
Farid Zarei H, Sohaila Hamidzadeh K, Mina Kalantary Ch and Bahram Karami

American Journal of Scientific Research

Issue 93
Nov, 2013

2013

امريکا

PUBLIC PARTICIPATION IN URBAN RENEWAL LEGAL ASPECTS (COMPARISON BETWEEN ENGLAND AND IRAN)

International Journal Conference on Civil and Environment Engineering (IJCCEE'13)

2013

Kuala Lumpur (Malaysia)

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.