انگلیسی
دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

سهیلا حمیدزاده                           

مرتبه علمی: دکتری تخصصی شهرسازی - استادیار

پست الکترونیکی : Hamidzadeh.so@Gmail.com

Hamidzadeh.so@iaushab.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

1 - کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز

2 - ارشد شهرسازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران

3 - دکتری تخصصی شهرسازی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - تهران

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.